Author

Profile picture
Álvaro Briz-Redón
Departament d’Estadística i Investigació Operativa, Facultat de Matemàtiques, Universitat de València, c/ Dr. Moliner, 50, 46100 Burjassot, València, Spain
More articles in:  CrossRef  |  PubMed  |  Google Scholar

This website uses cookies in order to improve your web experience. Read our Cookies Policy

OK